Στην τελική ευθεία για το NET METERING

Πρόκειται για συμψηφισμό της παραγόμενης και της καταναλισκόμενης ενέργειας και διαφαίνεται ως η μελλοντική προοπτική στο χώρο των φωτοβολταϊκών. Το net metering πρωτοεφαρμόστηκε στην Αμερική και καθώς αποτέλεσε επιτυχημένη πρακτική, επεκτάθηκε στη συνέχεια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (Δανία, Ολλανδία κ.α.), με σχετικά πρόσφατη την αναμονή εφαρμογής του και στην Ελλάδα. Το net metering μπορεί…