Νέα σχέδια Αυτοχρηματοδοτούμενης Κατοικίας

Συνεχώς η ομάδα των μηχανικών μας δημιουργεί νέα αρχιτεκτονικά σχέδια κατοικιών για το πρόγραμμα αυτοχρηματοδοτούμενης κατοικίας της OpenMind σε συνεργασία με την EFG Eurobank. H OpenEnergy Hellas, θυγατρική του ομίλου, είναι υπέυθυνη για την μελέτη και την πιστοποιημένη εγκατάσταση των φωτοβολταϊκων συστημάτων που αξίζει να τονιστεί οτι η εγκατάσταση γίνεται σε όλα τα σπίτια του προγράμματος…

VIDEO – Φωτοβολταϊκά Πάνελ Νέας Γενιάς

H OpenMind και οι θυγατρικές της OpenEnergy Hellas & OpenKat πρωτοπορούν και εγκαθιστούν σε όλες τις κατοικίες του προγράμματος Αυτοχρηματοδοτούμενης κατοικίας, Φωτοβολταϊκά Πάνελ νέας γενιάς της DAY4Energy (γερμανικής κατασκευής) τα μοναδικά στον κόσμο με 9 ζώνες κυψελών για 25% περισσότερη παραγωγή σε όλες τις συνθήκες και μεγαλύτερη αντοχή.