Φωτοβολταϊκά Net Metering σε Οινοποιεία στο Αίγιο 2

Net Metering 500KWp στο Αίγιο

Εγκατάσταση στα πλαίσια του Net Metering Φωτοβολταϊκού Συστήματος στα κτίρια της Cavino στo Αίγιο ισχύος 50οKWp με κορυφαίο σύστημα παραγωγής και τηλεμετρίας για κάθε πάνελ χωριστά (Solar Edge).