Εγκατάσταση 11,5KW σε Βιοτεχνία στην Αχαϊα

Εγκατάσταση στα πλαίσια του Net Metering Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην Στέγη Βιοτεχνίας κουφωμάτων Αλουμινίου στα Καραμεσινέικα Αχαΐας ισχύος 11,5KW με κορυφαίας ποιότητας Γερμανικά Πάνελ τεχνολογίας CIGS και με option επαύξησης της ισχύος.

20 KW ατις εγκαταστάσεις της ΛΟΥΞ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ στην Αχαϊα

Εγκατάσταση Net Metering 20KW στην ΛΟΥΞ ΑΕΒΕ

Εγκατάσταση στα πλαίσια του Net Metering Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην Στέγη των κεντρικών αποθηκών της ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΕΒΕ στην Πάτρα ισχύος 20KW με κορυφαίας ποιότητας Γερμανικά Πάνελ τεχνολογίας CIGS και με option επαύξησης της ισχύος.

Εγκατάσταση Net Metering 15KW στην Opel Motion

Εγκατάσταση στα πλαίσια του Net Metering Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην Στέγη των κεντρικών αποθηκών της OPEL MOTION στην Πάτρα ισχύος 15KW με κορυφαίας ποιότητας Γερμανικά Πάνελ τεχνολογίας CIGS και με option επαύξησης της ισχύος.