Συμβόλαια Συντήρησης Φωτοβολταϊκών

Συμβόλαια Συντήρησης ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1)      BASIC. Παρακολούθηση σε καθημερινή βάση μέσω τηλεμετρίας, της εγκατάστασης Πλήρης επιτόπιος έλεγχος και συντήρηση της εγκατάστασης μία φορά το χρόνο και έκδοση πιστοποιητικού συντήρησης. Άμεση ανταπόκριση και αποκατάσταση, σε περίπτωση βλάβης, με πλήρη κάλυψη όλης της διαδικασίας αντικατάστασης του εξοπλισμού από τα εργοστάσια Τιμή: 200 € (ΕΤΉΣΙΩΣ)*…